Välkommen till Kristiansborgs Förskola

Ett bra centralt läge med närhet till kultur, skog och rörelseaktiviteter.

Förskolan har två härliga uppvuxna trädgårdar för barnens lek.Vi har även en tredje gård med stor gräsmatta för mycket springlekar och fotbollsspel.
Förskolan har tre småbarnsgrupper, en tre, en fyra och en femårsgrupp. På Kristiansborgs Förskola arbetar både manliga och kvinnliga pedagoger.

Som en röd tråd går den sociala utvecklingen genom all vår verksamhet; hur vi är mot varandra och vett och etikett. Förskolan anser att det är viktigt att barnen får sitt rörelsebehov tillgodosett i både planerad och egen lek. (Inlärning genom rörelse). Vidare arbetar förskolan aktivt med musik och målning.

Viktiga mål!

Förskolans strävan är att alla barn ska ges möjlighet att vara och utveckla sitt bästa jag.