Om oss

På Kristiansborgs Förskola erbjuder vi en rolig, lustfylld och lärorik verksamhet. Varje barn får utveckla många förmågor, egenskaper och lusten att lära, som en del i det livslånga lärandet

Rörelse ska vara glädjefyllt och roligt. Kristiansborgs förskola tror på parollen inlärning genom rörelse och erbjuder därför mycket olika rörelse aktiviteter. En god kroppsuppfattning ger barnet självsäkerhet och styrka - jag vet vad jag vill, kan och vågar prova. På Kristiansborgs Förskola bemöts alla med respekt och värme.

Varje barn är unikt och bemöts utifrån sina egna förutsättningar. Vår strävan är att alla barn utvecklar en förmåga till empati, social utveckling och kamratskap. Barnen ska förberedas för delaktighet och ansvar, för de rättigheter och skyldigheter som gäller i ett demokratiskt samhälle, med möjlighet till eget inflytande.

Förskolan har sex barngrupper varav tre småbarns och tre åldersindelade grupper. Hos oss arbetar både manliga och kvinnliga pedagoger. Flera arbetslag har arbetat tillsammans under en längre tid och trivs väldigt bra med varandra, vilket naturligtvis avspeglas i arbetet.

Förskolan ska genomsyras av:

  • Trygghet, respekt
  • Hänsyn
  • Empati
  • Humor
  • Trivsel och glädje
  • Gemenskap

Barnen ska under dagen på förskolan få delta i olika aktiviteter, för att stimulera hela kroppen och hjärnan. Jämställdhet och allas lika värde ska råda.

Köket

All mat tillagas från grunden i förskolans kök och i möjligaste mån med kravmärkta varor. Förskolan köper enbart svenskt kött, gärna närproducerat. Vår huvudleverantör av köttprodukter är Carlströms charkuteri.